FAH,  vad är det?

FAH är en förkortning av FibroAdenomatös Hyperplasi, som är en utfällning
av juvervävnad, troligtvis orsakad av ökad produktion av
gulkroppshormonet progesteron.

I de flesta fall får katter symtom efter en utifrån kommande tillförsel
av progesteron, t.ex. P-piller för honor och P-sprutor för hanar,
och symtomen går tillbaka när effekten av det tillförda
preparatet har lämnat kroppen.

Sjukdomen bildar godartade tumörer, oftast belägna i juvret,
men kan också visa sig på andra delar av kroppen,
t.ex. som i Vivas fall - på bröstkorgen eller i ljumskarna.
                
En hona med idiopatisk FAH (= symtom som uppstår utan
yttre påverkan med kemiska medel)
kan ha upprepade utbrott som kan blockera
möjligheterna att bli dräktig, eller att fullfölja en dräktighet.

Sjukdomen kan också uppträda vid enstaka tillfällen 
och sedan läka ut spontant.
 
Mycket lite forskning har bedrivits på sjukdomen.
Följaktligen finns ingenting angivet som stödjer
en genetisk förekomst.
En enskild hona i en kull kan drabbas med
återkommande problem,
medan kullsystrarna förblir friska och symtomfria.


*  *  *