Flat Chest, Navelbråck, Gomspalt och "Svansknick".

Problem som kan sätta käppar i hjulet.

 

Flat chest innebär att bröstkorgens form förändras under de första dagarna/veckorna,
och som på sikt förhindrar den normala utvecklingen av framför allt hjärta och lungor.
Flat chest förekommer i olika svårighetsgrader, från en mild defekt som katterna kan leva med
under många år till en grav missbildning, som gör att drabbade individer
minskar i vikt och blir snabbt alltmer svaga och kraftlösa.
För att inte utsätta svårt drabbade individer för onödigt lidande,
avlivas dessa kattungar tidigt av veterinär.

 

Navelbråck uppstår om hålet i bukväggen vidgas, och delar av tarmen kan
tränga ut, och känns då som en " bula" under huden i naveltrakten.
Anledningen till navelbråck kan vara övervikt, speciellt hos äldre katter,
eller en allmän försvagning i bukväggen, som är en muskel.
De flesta navelbråck är lätta att korrigera med en relativt enkelt
ingrepp, då bukväggen stramas upp runt naveln.
Obehandlat navelbråck kan i svårare fall leda till inklämning av tarmen, 
vilket orsakar svåra smärtor, och utan behandling
uppstår obotliga skador.
Det kan vara svårt att upprtäcka ett navelbråck hos små kattungar.
Defekten upptäcks ofta först när kattens vikt ger större påfrestning på området,
med påföljd att hålet i bukväggen vidgas, och bråcket avslöjas.
Detta bedöms som dolt fel, d.v.s. fel som inte var möjligt att upptäcka
av uppfödaren eller av veterinären vid tiden för kattens besiktning.
och uppfödaren kan således inte hållas ansvarig.

I de fall kattungen är såld till avel och som senare upptäcks ha
navelbråck, erbjuder de flesta uppfödare en kattunge
ur en valfri kull som
kompensation.

Den genetiska aspekten är inte klarlagd, men i Sverige
  tillåts inte avel på en katt som råkat ut för navelbråck.

Precis som hos människor, kan en kattunge få gomspalt.
Det är en medfödd defekt som uppkommer redan i fosterstadiet 
och som gör det ömöjligt för kattungen att dia
utan att mjölken hamnar i lungorna. Kattungen drabbas då
av lunginflammation som leder till döden.
 Med ett lätt tryck på båda sidorna av kattungens nos
får man den att öppna munnen och en gomspalt är i allmänhet
inte svårt att upptäcka. Operation på ett litet nyfött djur, 
är nästan omöjlig att utföra och de allra flesta veterinärer
rekommenderar därför avlivning.

 

"Svansknick" är en samlingsterm för defekter som visar sig
på olika ställen utefter kattens svans.
Under fosterstadiet kan defekten uppstå, och anledningen 
är inte helt klarlagd, men det anses troligt att det kan ha
att göra med kattungens läge i livmodern. 
.
Andra svansskador kan vara förvärvade.
Olyckor när svansen har kommit i kläm, är inte ovanliga.
 

 

Enligt Jordbruksverkets och kattklubbarnas regler är det inte tillåtet
att bedriva avel på en katt som föds med en defekt,
där de genetiska faktorerna inte är helt klarlagda.