HÖFTLEDSDYSPLASI (HD)

 Att röntga eller inte röntga...

Höftledsdysplasi är förändringar i höftleden och kan
 i de svåraste fallen leda till grava funktionsnedsättningar.
Man graderar förändringarna 0,1,2,3, där 0 står för felfria höftleder,
och 3 är den svåraste förändringen.

Det finns olika åsikter vad gäller meningen med att röntga
om det inte finns några tydliga rörelseproblem.

Ärftligheten är svår att statistiskt bevisa, då minst 90% av kattungar
säljs till sällskap och inte röntgas såvida det inte
föreligger uppenbara problem, och det dessutom förekommer att
avkommor till höftledsfria föräldrar kan visa sig ha höftledsfel.


*