HCM - VAD ÄR DET?


       HCM (Hypertrofisk CardioMyopati) är en sjukdom som förekommer
hos både människor och djur. 

De kliniska verifikationerna vid HCM är mycket varierande,
 från symtomfrihet med normal livslängd
till svår hjärtsvikt eller plötslig död.

Hos katter visar sig HCM oftast mellan1-5 års ålder.
Äldre katter som får sjukdomen har oftast
en lindrigare variant.

 Sjukdomen kan debutera under hela livet, där tidigt insjuknande
ger en sämre prognos.

Hos människan har man identifierat närmare 300 HCM-bärande gener i DNA
och man utgår ifrån
att det finns betydligt fler sjukdomsbärande gener
 hos katter än de man hittills har isolerat, och dessa kan
förr eller senare komma att utlösa sjukdomen.

Detta innebär att det inte kan lämnas garantier för att en DNA-neg.
kattunge inte senare i livet kan drabbas av sjukdomen.


Vi börjar med att undersöka på hur våra avelsdjurs DNA ser ut
och resultatet kan användas som vägledning för det
påföljande avelsarbetet.
Resultatet kan bli HCM n/n = de kända generna är negativa.
Om föräldrars HCM-gener är negativa hos båda, är det liktydlgt med
att kattungarna i deras kull har goda förutsättningar
att slippa sjukdomen.

Om en gen är positiv i DNA ( HCM n/hcm) innebär det att den individen
endast får paras med en som är negativ (HCM n/n) på de kända generna.
 Om resultatet visar HCM/HCM är katten klart i riskzonen för att senare
utveckla sjukdomen och får därför inte används till avel.

När katten är ca ett år gammal gör vi en första hjärtscreening för HCM,
och denna undersökning upprepas med jämna mellanrum så länge katten går i avel.
Om en individ – trots förgående negativa testresultat –
ändå utvecklar sjukdomen, tas den genast ur avelsarbetet.

*


  Ett citat:

"Det är med HCM som med det mesta i livet, ju mer man lär sig om det,
ju mer upptäcker man hur ofullständig vår kunskap är.

Dock pågår mycket mer forskning om sjukdomen än någonsin förut
(för bara 30 år sedan visste man inte att sjukdomen fanns) och jag
är helt säker på att vi kommer få allt bättre underlag för
avelsrekommendationer ju mer vi lär oss om HCM".


Torkel Falk, leg vet, fil dr, specialist kardiologi (hjärtsjukdomar) hos hund o katt.

 

*  *  *