INFEKTIONER

 

Katter drabbas lätt av virusinfektioner, och de kanske vanligaste virussjukdomarna
är kattsnuva och kattpest. (Facklig term för kattpest är FPV=Felint Parvovirus.)
Dessa sjukdomar kan hos en icke-vaccinerad katt leda till en dödlig utgång.
OBS! En vaccinerad katt som blir utsatt för virus, exempelvis på en utställning,
kan föra viruset vidare utan att själv vara infekterad,
och smittan kan då överföras till katter som inte är vaccinerade!
Att vaccinera samtliga katter i ett hushåll är därför viktigt, och en åtgärd som kan
göra att man slipper onödiga och dyra veterinärbesök.