UTE ELLER INNE - DET ÄR FRÅGAN?

 

Katter i vårt land har i alla tider betraktats
som nyttodjur, som håller till i ladugårdar och uthus
för att fånga möss och råttor.
Dom är uppskattade för sin skönhet och tillgivenhet,
men har inte någon högre status, och får oftast klara sig själva.
Katter kommer och katter försvinner, och de kattungar
som föds på gårdarna möter tidigt sitt öde,
och bara någon enstaka får leva.

Man har en föreställning om att katter som får gå fritt
är glada och lyckliga över sin frihet, och att det är
 naturligt för en katt att leva så.
Det har gjorts undersökningar med nattljuskamera
som kartlagt katters nattliga vandringar.
Det visade sig att katter som fanns inom ett område
gick sina bestämda rundor varje gång,
och att det fanns strikta gränser mellan
de olika individernas revir.

Det vi kallar frihet är revirbevakande, och storleken på ett revir
bestäms av antalet katter som finns i samma område.
Inte sällan uppstår slagsmål när yngre och mer vitala katter
utmanar de äldre i avsikt att överta reviret och de honor
som förekommer där.
Men "friheten" har sina baksidor. Kattungar som föds i de
olika reviren har
att se fram emot ett liv i ständigt sökande
efter mat, värme och mänsklig kontakt, och dör ofta
av skador de får i närkamperna med de vuxna individerna
eller i trafiken, som är kattens främsta slaktare.
Många söker sig fram till bebyggelse, men blir oftast
bortjagade av de katter som redan etablerat sig där.

I en inhägnad begränsas reviret av annat än konkurrens,
och det blir allt vanligare att bygga kattgårdar
Dom som lever och trivs i en grupp delar samma revir
 och slipper bli utsatta för faror.

Det är inte helt ovanligt numera att en trevlig
och orädd katt blir stulen och bortförd av personer
som vet vad det är dom ser.
Det har framkommit att en katt som stjäls ofta används
 i oseriös avel och dödas när den har gjort "sin plikt".
Ägaren till katten, som var mån om att den skulle få
ha sin frihet, tvingas leva i ovisshet om
vad som hänt med sin älskade katt.

*

Jag är medveten om att jag med detta inlägg
riskerar att trampa dom som en avvikande åsikt på tårna,
men det är självklart inte min avsikt.
Ambitionen är att tydliggöra sådant som många kanske
inte tidigare har tänkt på, eller inte ville tänka på.

Sanningen är inte alltid den man vill att den ska vara.

*